Åtgärder för en bättre verksamhet


Under 2017 har det riktats allvarlig kritik mot Love and Hope i media. I det stora hela är vår bedömning att mycket av kritiken är felaktig. Med det sagt vill vi också vara tydliga med att vi har begått flera misstag, som vi nu arbetat för att komma till rätta med.

De åtgärder vi genomfört för att misstagen inte ska upprepas, och för att vi ska få en bättre verksamhet framöver, är följande:

Lyssnat in. Vi har tagit till oss av kritiken som framförts mot oss, i syfte att förbättra och utveckla vår verksamhet.

Tagit fram tydliga riktlinjer. Vi har tagit fram en policy för samarbeten med lokala organisationer, en kommunikationspolicy och en resepolicy.

Vi brinner för barns rättigheter. Och vi vill vara en opinionsbildare mot barnsexhandeln och samtidigt hjälpa barn som befinner sig i eller riskerar att hamna i prostitution.

För att lyckas behöver vi stöd från engagerade medmänniskor, givare och beslutsfattare – stöd som vi måste förtjäna genom att bedriva en bra verksamhet. Den kritiska granskningen har lett till att vi under hösten 2017 har påbörjat ett förändringsarbete, och vår förhoppning är att så många människor som möjligt vill hjälpa oss framöver.