Hör av dig

Personal

 

Mikael Alfven

Grundare / Verksamhetsledare

Ing-Marie Alfven

Grundare

Natanael Alfven

Jonatan Alfven

Kommunikationsansvarig

Johannes Alfvén

Martin Larsson

Clasgöran Lind

Administration och Ekonomi

Lennart Åsberg

Styrelse

 

Andreas Stark

Ordförande

Anders Romhagen

Vice Ordförande

Sara Öqvist

Sekreterare

Per-Olof Öqvist

Kassör

Mikael Alfven

Ing-Marie Alfven

Emma Larsson

Ersättare