Gåva

Vi hoppas på ett gott samarbete, där ditt företag tar ett ansvar för samhället och dess utveckling. I många sammanhang kallas det för CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans med Love and Hope kan du och dina anställda, kunder och leverantörer vara med och påverka, så vi får en bättre värld. Att engagera företaget och dess anställda att ta ett socialt ansvar, bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och stolta medarbetare, men även till att stärka företagets varumärke i samhället.

Kamratföretag

1000 – 49 999 kr

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Nyhetsbrev utskick
Tillgång till infomaterial

Vänföretag

50 000 – 99 999 kr

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Nyhetsbrev utskick
Tillgång till infomaterial
Företagsnamn på vår hemsida (länkad)

Fadderföretag

100 000 kr och uppåt

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Nyhetsbrev utskick
Tillgång till infomaterial
Företagsnamn på vår hemsida (länkad)
Personligt besök av Love and Hope

Ge gåva

Fyll i vilket paket du vill ge och dina uppgifter så kontaktar vi dig


Fakturaleverans