Vårt arbete

Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel, med verksamhet i Indien, Bangladesh, Sri Lanka och Nepal. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

I projektländerna arbetar vi både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel och med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer och i vissa fall även med myndigheter för att rikta hjälpen dit den bäst behövs.

Love and Hope är ett relativt nytt namn på organisationen – tidigare hette vi LoveNepal. Namnbytet skedde i januari 2017 mot bakgrund av att vi sedan uppstarten av det första projektet i Nepal år 2010 har breddat verksamheten till fler länder i södra Asien.

Du kan alltid följa vårt arbete på Facebook eller Instagram

Läs mer om vårt arbete i våra olika verksamhetsländer nedan.

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer