Vårt arbete

Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel, med verksamhet i Indien och Nepal. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

I projektländerna arbetar vi både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel och med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer och i vissa fall även med myndigheter för att rikta hjälpen dit den bäst behövs.

Du kan alltid följa vårt arbete på Facebook eller Instagram

Läs mer om vårt arbete i våra olika verksamhetsländer nedan.

Läs mer

Läs mer

Läs mer

Läs mer