Bli fadder och skriv ny historia för utsatta flickor och pojkar

Som fadder blir du en del av Love and Hope-familjen. Tillsammans förändrar vi framtiden och skriver ny historia för utsatta barn i Indien och Nepal. Barnen som i många fall är uppvuxna i bordellområden, eller tillhör olika minoritetsgrupper, är föraktade av samhället. Som fadder är du med och ser till så att barnen får växa upp i trygghet. Med kärlek och hopp ger du dem en ljus framtid.

Love and Hope-fadder

Du väljer själv vilket belopp du vill och kan vara med och ge varje månad. Pengarna som du investerar i barnens framtid går till barnhemskostnader, utbildningskostnader, till barn i bordellområden, till hjälpcenter och till räddningsaktioner. Som fadder bidrar du till att barn blir räddade, får mat, boende, sjukvård och utbildning. Du är även med och bidrar till att samhället där barnet bor utvecklas.

SÅ HÄR FUNGERAR DET

Den bästa hjälpen är långsiktig. Genom att bli fadder förbättrar du livet för utsatta barn! Som fadder i Love and Hope stödjer du inte bara ett barn, utan hela vår verksamhet. Det gör att vi kan hjälpa fler. När du tecknar dig som fadder får du vårt välkomstpaket med information och en fadderbild som representerar vårt arbete.  

INFORMATION

Elva gånger per år får du information om vårt arbete. Vi försöker ge berättelser och glimtar från våra olika projekt. 

HUR BETALAR JAG?

Du betalar ditt bidrag via autogiro. På så sätt hjälper du oss att hålla nere våra administrativa kostnader, samtidigt som du värnar om miljön. Du kan anmäla dig för autogiro direkt när du blir fadder via vår hemsida, eller så laddar du ner en blankett för autogiroanmälan och skickar in till oss.

Ladda ned en autogiro-blankett här

Bli Love and Hope-fadder

HUR LÄNGE GÄLLER FADDERSKAPET?

Du får vara fadder hur länge du vill. Vi har ingen bindningstid.

HUR VET JAG ATT PENGARNA KOMMER FRAM?

Love and Hope har ett 90-konto, vilket innebär att vi är kontrollerade och godkända av Svensk Insamlingskontroll. De har bestämt att maxgränsen för administrations- och insamlingskostnader för insamlingsorganisationer får ligga på högst 25 procent av de insamlade medlen. Vi granskas även årligen av en oberoende auktoriserad revisor, som bland annat har till uppgift att kontrollera att vi följer god redovisningssed samt att vi har väl fungerande interna rutiner.

KAN JAG SKICKA BREV TILL BARNEN?

I och med att du inte sponsrar ett specifikt barn så kan du tyvärr inte ha en personlig brevväxling. Däremot går det bra att skicka brev med uppmuntrande ord till barnen. Brevet kommer ges till ett hem där det kommer läsas upp. Vi kommer även att skicka hälsningar från barnen i fadderbreven.

Det finns fler sätt att bidra

Förutom att bli fadder kan du också stödja vårt arbete genom att till exempel starta en egen insamling, handla i Love and Hope-shop, besöka Love and Hope Second Hand eller skänka en engångsgåva.

Engångsgåva

Läs mer

Love and Hope Second Hand

Läs mer

Love and Hope Shop

Läs mer