Företag

Love and Hope är en svensk hjälporganisation som arbetar mot barnsexhandel, med verksamhet i Indien och Nepal. Vi arbetar utifrån en kristen värdegrund som bygger på alla människors lika värde.

I projektländerna arbetar vi både med att förebygga att barn hamnar i sexhandel och med att rädda och hjälpa de barn som redan sålts. Vi arbetar tillsammans med lokala organisationer och i vissa fall även med myndigheter för att rikta hjälpen dit den bäst behövs.

Genom att stödja vårt arbete kan du och ditt företag förändra livet för många människor. Det finns några olika paketlösningar, för att det ska passa just ditt företag på bästa sätt.

Gåva

Kamratföretag
1000 – 49 999 kr

Vänföretag
50 000 – 99 999 kr

Fadderföretag
100 000 – kr

Annonsplats

Helsida
50 000 kr

Halvsida
30 000 kr

Kvartssida
15 000 kr

Sponsorpaket

Hopp
6 000 kr/år

Kärlek
12 000 kr/år

Frihet
24 000 kr/år