Nepal

Nepal är till ytan lika stort som en tredjedel av Sverige och gränsar till Kina i norr och Indien i söder. Det bor 31 miljoner människor i landet. Drygt 80 procent av dem bor på landsbygden. Nepal är ett av de fattigaste och minst utvecklade länderna i Asien. Större delen av landet täcks av berg och det är hem till sju av världens tio högsta berg, däribland Mount Everest. Drygt 80 procent av befolkningen är hinduer. Hinduism består av olika kaster. De högsta kasterna har tidigare åtnjutit privilegier, och har ägt en stor del av landets tillgångar, och haft makten i landet. Under många år präglades Nepal av politisk instabilitet. Konflikten mellan maoister och regeringen tog slut 2006. Monarkin avskaffades 2008 och republik infördes. Därefter följde flera år av politisk instabilitet, innan en ny konstitution antogs 2015. Som en följd av det hölls det fria val 2017, och en ny demokratisk regering tillsattes. Sedan dess har det politiska läget sakta men säkert stabiliserats. I augusti 2018 antogs nya civil- och rättslagar, som har lett fram till tydligare och strängare straff för sexualbrott mot barn.

Arbetet i Nepal

Flickhem och pojkhem

Vi är med och driver ett barnhem i västra Nepal och ett i närheten av huvudstaden Katmandu. Totalt är det 78 tjejer som får hjälp.

Utbildning

I Katmandu hjälper vi 11 tjejer med utbildning och i fattiga byar i västra Nepal har över 150 barn fått hjälp med skolgång.

 

Problematiken i byarna

I Nepal finns det ett kastsystem, vilket gör det extremt svårt för vissa folkgrupper att kunna få jobb, gå i skola eller äga mark. Denna problematik leder till stor fattigdom, och denna fattigdom leder till att kvinnor och barn säljs in i sexhandeln. Antingen i byarna eller på bordeller i Indien.

Vi kände inför 2019 att vi måste fokusera mer på de byar där detta problem finns. Vi har därför under året varit runt i 9 olika byar där vi samlat på oss information och hjälpt många människor. Hjälpen kan vara allt ifrån att vi hjälper barn att få gå i skolan till att vi hjälper en by att få rent vatten, vilken minskar sjukdomar.

Vi kan se en stor skillnad på byar vi har arbetat i under en längre tid och de byar vi precis börjat arbeta. I de byar där vi arbetet längre kan vi se hur människohandels minskat kraftigt. En utveckling vi hoppas kunna se i de nya byarna vi börjat arbeta i. Vårt mål är att vi ska kunna hjälpa så många som möjligt i dessa byar. Först och främst kvinnor och barn, men vi drömmer även om att i framtiden kunna vara med och ge jobbmöjligheter eller annan hjälp.

Projekt

Tillsammans med Pingst Skövde har vi varit med och startat ett stort vattenprojekt i en av byarna där den utsatta folkgruppen Badi lever i. Vi lyckades dra ett rör flera kilometer så att byn skulle kunna få rent och bra vatten.

Under slutet av 2018 fick vi kontakt med en by i västra Nepal. Vi åkte dit och träffade en mormor som hade hand om 15 barn. När vi pratade mer med kvinnan så visade det sig att alla hennes döttrar jobbade på bordell i Indien. Mormorn tog nu hand om barnbarnen och för att undvika att dessa barn skulle säljas till bordellen kände vi att vi ville hjälpa dessa barn. Det var en komplicerad process, till en början så fick vi inte ta barnen över 12 år för dom behövde hon till ett arbete. Hennes tanke var att de barnen var redo att börja sälja sig i byarna och sedan säljas till Indien. Efter några månaders kamp och övertalning så fick vi under 2019 alla 15 barnen till ett barnhem. Vi är så tacksamma över detta och över att se barnens steg i livet. De är så tacksamma, deras ögon skiner av glädje och deras framtid ser så ljus ut.

Framtiden ser ljus ut

Vi vill fortsätta kunna hjälpa de allra mest utsatta i samhället. Vi vill kunna nå ut till nya byar och hitta sätt att stoppa sexhandeln.

Vi är så tacksamma att vi har fått en sådan god kontakt med folk i landets regering. De visar sin tacksamhet för våra tankar, idéer och ett samarbete har redan påbörjats. Vi tror, ber och hoppas att situationen ska förändras för de allra mest drabbade i Nepal. Att kastsystemet, fattigdomen och andra sociala orättvisor slås tillbaka och att vi tillsammans kan fortsätta rädda liv i detta utsatta land.