Nepal

Nepal är till ytan lika stort som en tredjedel av Sverige. Landet ligger i Asien och gränsar till Kina i norr samt Indien i söder. Större delen av landet täcks av berg och landet är hem till sju av världens tio högsta berg, även världen högsta berg Mount Everest. Landet är ett av de fattigaste och minst utvecklade länderna i Asien.

Det humanitära läget förändrades i delar av landet under 2015 då Nepal drabbades av en jordbävning. Runt 9 000 människor omkom, barn blev föräldralösa och hundratusentals hus blev förstörda.

Nepal har under de senaste 20 åren präglats av politisk instabilitet. En 10-årig lång konflikt mellan maoister och regeringen avslutades 2006. Därefter följde år av politisk instabilitet, innan en konstitution antogs 2015. Som en följd av det har det under 2017 hållits nya val, varav de första lokala valen på 20 år. Det finns idag en optimism för att den nyvalda regeringen tillsammans med de lokala instanserna ska skapa en stabilitet i landet.

I Nepal driver vi nedanstående projekt tillsammans med vår lokala partner.

Trafficking i Nepal

Fattigdom och politisk instabilitet i Nepal har utnyttjats flitigt av traffickers i Nepal. Traffickers agerar sällan ensamma utan främst genom olika nätverk, där flera personer är involverade i kedjan. Kvinnor, män och barn från Nepal tas till Indien men även andra länder för att exploateras och utnyttjas. Den öppna gränsen mellan Indien och Nepal är en flitigt använd förbindelse. Tusentals kvinnor, män och barn förs varje år över gränsen till Indien, för att sedan säljas vidare. Nepalesiska flickor anses vara extra attraktiva som prostituerade i Indien, på grund av sin ljusa hy.

Badifolket

Ursprunget av badifolket varierar, enligt olika källor, men det finns en konsensus kring att de har kommit från Indien till Nepal under tiden då Nepal bestod av små kungadömen. Då de ansetts ha varit väldigt duktiga på att sjunga och dansa togs de av kungar och andra ledande män till västra Nepal för underhållning. Kvinnor och flickor togs också som konkubiner till kungar. När Nepal senare enades försvann deras tidigare försörjning. Utan någon mark att odla på tvingades de till tiggeri. Så småningom blev många av badifolket involverade i prostitution, där män tillät sina döttrar att sälja sin kropp för inkomst. Historiskt sett har döttrar varit mer önskvärda än söner, då döttrar har fungerat som inkomstkällor. Idag så har attityder och normer förändrats, där människor från badifolket själva är med och är en del av förändringen. Det finns dock fortsatta behov av att vara med och påverka för att motverka barnsexhandeln.

Projekt startade under 2017

2017 har varit ett år av utmaningar i Nepal, men också ett år då vi sett många möjligheter öppnas för fortsatt arbete. En stor del av arbetet har varit koncentrerat kring att hitta vägar och möjligheter att fortsätta arbetet i landet, efter att vi brutit med en tidigare samarbetspartner i slutet av 2016. Vi har, som ett resultat av arbetet under 2017, kunnat skriva flera samarbetsavtal med olika lokala organisationer. Vi vill fortsätta att vara med och upplyfta Badifolket, där flickor idag själva är med och förändrar attityder och normer bland sitt egna folk. Ett av de främsta verktygen för förändring är utbildning som skapar möjligheter till en ny framtid. Med lärdomar av tidigare felsteg ser vi nu med glädje fram emot att kunna fortsätta satsa i Nepal, för att motverka barnsexhandeln som sker i landet.

3 Angels Nepal

Vi inledde ett samarbete med 3 Angels Nepal under 2017, efter en längre tids samtal under första halvan av året. 3 Angels Nepal är en lokal organisation som arbetar mot trafficking genom utbildning och lokalt stöd. Sedan mitten av 2017 har vi gått in som en samarbetspartner och har under året diskuterat ytterligare möjligheter hur vi tillsammans kan jobba mot barnsexhandeln. 3 Angels Nepal har över 10 års erfarenhet av arbete bland badifolket och vi ser fram emot att tillsammans kunna fortsätta göra en skillnad för badifolket.

Gränsstationer

3 Angels har, likt ett flertal andra lokala organisationer i Nepal, gränsstationer mot gränsen till Indien för att förhindra människohandel. Deras gränsstationer finns främst i västra Nepal, men de har också en station i Kathmandu – vid den största bussterminalen. Fordon kontrolleras och man letar efter potentiella fall av trafficking. Där man misstänker ett fall görs först en intervju och om misstanken stärks kontaktas polis, som får utreda fallet. Offret får rådgivning och blir sedan återförenad med sin familj. I de fall det inte är möjligt med återförening tas de till ett trygghetsboende kallat 3 Angels Safe Haven.

Sedan mitten av 2017 står vi för en tredjedel av den totala kostnaden för 3 Angels arbete vid gränsstationer.

Safe Haven

Safe Haven är en säker plats dit flickor och kvinnor kan komma som blivit räddade vid en gränsstation eller av någon annan anledning behöver skydd. Detta är en plats där de får rådgivning, en möjlighet att läka sår samt vidare möjlighet till att lära sig alternativa yrkesutbildningar. De förbereds även för att kunna komma tillbaka in i samhället. I de fall där en återförening med familj eller tidigare samhälle inte är möjlig hittas ett alternativ till att bli del av ett nytt sammanhang. Vi står sedan mitten av 2017 för en tredjedel av den totala kostnaden för Safe Haven.

Barnhem

3 Angels barnhem är av familjehemsmodell, där 10-12 barn bor tillsammans med ett par som fungerar som föräldrar. Genom att fungera som en familj skapas en atmosfär där barnen får kärlek och omsorg och kan växa upp i en trygg miljö. Ungefär hälften av barnen som finns hos 3 Angels är från folkgruppen badi. Vi står sedan mitten av 2017 för hälften av totalkostnaderna för alla 3 Angels familjehem där totalt 160 barn bor.

Uppföljning av flickor

Genom 3 Angels Nepal och ett flertal andra lokala organisationer har vi haft möjlighet att under året följa upp och bistå med hjälp till 90 stycken barn, flickor och unga kvinnor som av olika anledningar har valt att lämna vår tidigare lokala samarbetspartner i Nepal. Majoriteten av dessa flickor/unga kvinnor kommer från badifolket. Nio stycken flickor kommer från ett jordbävningsdrabbat område, där de antingen har förlorat en av föräldrarna eller båda. Vårt största fokus för alla dessa barn har varit att de ska ha en säker plats att bo på samt kunna fortsätta att fullfölja sin utbildning. Lösningarna för dem har i flera fall varit tillfälliga, men har inneburit att de har kunnat fortsätta sin utbildning utan avbrott. För 80 % av barnen har vi ekonomiskt ansvar gällande boende, mat, skolgång, sjukvård och till viss del rehabilitering och för 20 % har vi ekonomiskt ansvar gällande skolgång, sjukvård samt uppföljning.

Merparten av dessa barn går vanlig skolgång, på antingen en allmän skola eller privatskola. Av de äldre flickorna läser flera vidare inom yrkesutbildningar- bland annat till sjuksköterska, socionom, sömmerska eller flygvärdinna.

Vi har under året även rådgjort med lokala myndigheter, för att säkerställa att vi kan fortsätta hjälpa dessa barn på ett så korrekt sätt som möjligt. Under slutet av året inleddes därför en utvärderingsprocess tillsammans med lokala partners för att hitta långsiktiga lösningar. Det kommer bland annat innebära att ett större fokus kommer att hamna på att hjälpa badifolket och flickor på plats i deras byar, där det är möjligt. Säkerheten för flickor kommer alltid att prioriteras och därför arbetar vi, tillsammans med lokala samarbetspartners, med att ta fram verktyg för att kunna garantera den.

Antalet barn som vi följer upp från vår tidigare samarbetspartner förväntas växa, då vi är i kontakt med fler barn som har lämnat. Vi förväntar oss kunna följa upp dem under början av 2018 och bistå med hjälp för att fortsätta göra en skillnad mot barnsexhandeln.

Love and Hope-fadder

Som fadder blir du en del av Love and Hope-familjen. Tillsammans förändrar vi framtiden och skriver ny historia för utsatta flickor och pojkar i Sydostasien. Barnen som i många fall tillhör olika minoritetsgrupper, är föraktade av samhället, och anses i vissa fall ha ett värde som är lägre än ett djur. Som fadder är du med och ser till så att barn får kärlek och hopp. Du ger dem möjlighet att skapa sig en ljusare framtid.

Bli Love and Hope-fadder