Sponsorpaket

Vi hoppas på ett gott samarbete, där ditt företag tar ett ansvar för samhället och dess utveckling. I många sammanhang kallas det för CSR (Corporate Social Responsibility). Tillsammans med Love and Hope kan du och dina anställda, kunder och leverantörer vara med och påverka, så vi får en bättre värld. Att engagera företaget och dess anställda att ta ett socialt ansvar, bidrar till att skapa ett gott arbetsklimat och stolta medarbetare, men även till att stärka företagets varumärke i samhället.

Avtal för paketen gäller för 1 år i taget och betalas årsvis, kvartalsvis eller månadsvis.

Hopp

6000 kr/år

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Företagsnamn på vår hemsida (länkad)
Nyhetsbrev

Kärlek

12 000 kr/år

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Företagsnamn på vår hemsida (länkad)
Nyhetsbrev
Tillgång till infomaterial

Frihet

24 000 kr/år

Tackdiplom
Digital banner
Mejlsignatur
Företagsnamn på vår hemsida (länkad)
Nyhetsbrev
Tillgång till infomaterial
Digital folder

Bli sponsor

Fyll i vilket paket du vill ge och dina uppgifter så kontaktar vi dig

Paket
Fakturaperiod
Fakturaleverans