Så ser vi på den kritik vi fått under 2017


Under 2017 har det riktats allvarlig kritik mot Love and Hope i media. Vi har bland annat kritiserats för att ha varit otydliga kring att barnhemmen i Nepal drivs av en lokal organisation, att vi låtit påskina att det är vi som gör räddningsaktioner och att vi agerat oansvarigt i sociala medier.

Vi välkomnar granskning, eftersom den ger oss möjlighet att lära av misstag och utvecklas. I det stora hela är vår bedömning att mycket av kritiken är felaktig och en direkt motreaktion på att vi avbröt samarbetet med vår partner Light House Foundation Nepal i december 2016. Samtidigt har vi också gjort flera misstag, som vi nu arbetat för att komma till rätta med.

Tyvärr har vi inte mäktat med att svara på kritiken på det sätt som vi hade önskat. Vissa kommunikationsinsatser har gjorts, men mycket kritik har fått stå obesvarad. Förklaringen är helt enkelt att det blev för mycket för oss, vi klarade inte av att besvara alla frågor.

Nu vill vi vara så tydliga som vi bara kan i hur vi ser på den kritik vi fått. Vi har därför publicerat ett antal texter på vår hemsida.